Manažer veřejného osvětlení:  Jakub Šebek, DiS. | + 420 608 740 608 | jakub.sebek@sunnymont.cz

Architektonické osvětlení

Architektonické osvětlení je z velké části jakýsi umělecký obor, který spadá jako jedna ze sekcí do veřejného osvětlení. Zabýváme se nasvícením nejen historických památek, ale i moderních staveb jako jsou například obchodní centra, hotely, administrativní budovy či mosty. Osvětlením jednotlivých objektů zdůrazníme, pomocí hry se stíny a odrazy světel linie, které dodávají pocit čtvrtého rozměru a v mnoha případech působí stavby při umělém osvětlení lépe než ve dne. Tímto způsobem vytyčíme jedinečnost každého objektu, jejž se následně nezřídka stávají dominantou svého okolí. Tento efekt má jednu neuvěřitelnou výhodu kromě estetického zaměření, a tím je informativní dojem. Osvětlením totiž získáte pozornost kolemjdoucích a ty tím dostávají informaci o přítomnosti a poloze dané budovy, se kterou přirozeně souvisí i její přilehlé prostory – části města nebo krajiny. Tudíž nasvícení staveb také napomáhá při orientaci. Jedná se tedy o velmi působivou součást nočního obrazu měst, vesnic či krajin a výsledky profesionální práce jsou velkolepé!

Co od nás klient získá:

  • 2D, 3D modelaci
  • Projektovou dokumentaci
  • Realizaci
  • Záruční servis

Realizace