Osvětlení tunelů

Jízda tunelem může být stresující
Podle výsledků dopravních průzkumů je až pro pětinu řidičů jízda v tunelu stresujícím zážitkem. Stěny tunelu v nich vzbuzují pocit stístěnosti, okolo jedoucí vozidla značně omezují manévrovací prostor a světelné podmínky jsou výrazně horší než ve venkovním prostředí. A vystresovaný řidič mnohem častěji chybuje… I drobná dopravní nehoda může být za takových okolností velmi nebezpečná – je tu riziko okamžitého vzniku řetězové nehody, a v tunelu je mnohem složitější dostat se mimo oblast ohrožení. Pokud dojde k požáru, vytváří tubus tunelu tzv. komínový efekt, což vede k mnohem rychlejšímu rozšíření plamenů a zamoření kouřem. Při projekci a realizaci osvětlení tunelů je tedy vždy prvořadým hlediskem zajištění bezpečnosti dopravního provozu.

Požadavky na osvětlení tunelu

Naprostá většina tunelů má takové parametry, že pronikající přirozené denní světlo nezajistí požadovanou viditelnost a světelný komfort. Proto je nutné instalovat osvětlení umělé, a to s ohledem na konkrétní podmínky. Na osvětlení tunelů je kladena celá řada specifických požadavků, zejména na jeho linearitu a intenzitu. Podle funkce můžeme osvětlení rozdělit na dvě základní skupiny:

1. Hlavní provozní osvětlení
Jeho úkolem je zajistit v tunelu dobrou viditelnost za jakéhokoli počasí, denní doby či ročního období. V úvahu je nutno brát délku a zakřivení tunelu, předpokládanou rychlost vozidel, průměrný jas vozovky, jas stěn, rovnoměrnost pro různé provozní režimy, jednosměrnost či obousměrnost tubusu, světelný komfort při vjezdu a výjezdu (nevhodná intenzita může způsobovat dočasné oslnění řidiče) a řadu dalších faktorů.

2. Nouzové (orientační) osvětlení
Při výpadku elektrického proudu by mělo zajistit alespoň minimální viditelnost pro vyjetí z tunelu. Bývá instalováno po stranách tunelu a má svůj vlastní zdroj. Svítidla bývají vybavena bílými LED diodami, které v pravidelných intervalech oddělují modře svítící diody. Toto osvětlení však má svůj význam i za běžného provozu – světla vedou řidiče. Pozornost věnujeme i přídavnému osvětlení únikových zálivů a bezpečnostních východů, které musí být v případě potřeby velmi dobře identifikovatelné.

Trendem je adaptační osvětlení

Trendem v osvětlení tunelů je tzv. adaptační osvětlení, kdy se intenzita světla automaticky mění podle venkovních světelných podmínek. Inteligentní řídicí sytém monitoruje pomocí jasových kamer tunelové portály a nastavuje optimální intenzitu světla. To vše přispívá k plynulejšímu a bezpečnějšímu provozu v tunelu.

Prioritou je bezpečnost provozu

Osvětlení tunelů musí splňovat rovněž náročné požadavky na prachotěsnost, vodotěsnost a především životnost a nutnost údržby. V době, kdy zatíženost tunelů rychle roste, je žádoucí minimální pohyb údržby, protože jakýkoliv zásah údržby vytváří kolizní situace. Je třeba eliminovat i četnost případných servisních uzavírek tunelu, které způsobují pro danou lokalitu nepříjemné dopravní komplikace. Prioritou však vždy zůstává zvýšení bezpečnosti provozu a platí, že bezpečný tunel je kvalitně osvětlený tunel.