Manažer veřejného osvětlení:  Jakub Šebek, DiS. | + 420 608 740 608 | jakub.sebek@sunnymont.cz

Osvětlení průmyslových hal

Rozsvítíme každý prostor Vaší firmy
Kvalitně navržené a technicky zrealizované průmyslové osvětlení zajistí pohodlnou a bezpečnou práci Vašich zaměstnanců, přičemž musí splňovat přísné nároky na nízké provozní náklady, vyrovnat se se specifiky různých průmyslových provozů a ploch či povětrnostních vlivů, zabezpečit dlouhou životnost a snadnou údržbu. Připravíme Vám na míru to nejlepší řešení, ať už provozujete malou dílnu nebo velký průmyslový areál. Vaše investice se několikanásobně zhodnotí už během záruční doby a světelný výstup zajistí maximální komfort pro Vaše podnikání.

Výrobní haly a dílny
Průmyslové haly je možné osvětlovat velkým množstvím typů svítidel a řídicích systémů. Výrobní prostory je možné rozdělit na jednotlivá pracoviště, která mají své specifické požadavky. Intenzita a rozmístění svítidel se pak odvíjí od potřeb jednotlivých pracovních sektorů (výrobní pás, kontrola kvality, skladovací plochy…). Umíme se vypořádat i s velmi náročnými podmínkami jako je mimořádná prašnost, vlhkost, požadavky na vysokou mechanickou odolnost, světelnými překážkami apod. Samozřejmě bereme v úvahu i designová hlediska. Naše soustavy svítidel vyhovují světelným požadavkům ve výrobnách drobných součástí až po těžké strojírenství, od produkce potravin až po kompletaci a kontrolu přesných výrobků.
Ovládání světelného systému může být klasickým způsobem (pomocí vypínačů), ale umíme navrhnout i ovládání, kdy řídicí systém funguje přes vzdálenou správu, např. pomocí mobilního rozhraní, počítače nebo tabletu. Tento způsob umožní nastavení vyzařování podle aktuálních potřeb uživatele, kdy je možné spouštět každé svítidlo zvlášť nebo jen na vybrané úseky. Variabilně je možné měnit teplotu chromatičnosti (teplá bílá, denní bílá, studená bílá). Řídicí jednotka rovněž reaguje na momentální světelné podmínky a přizpůsobuje jim intenzitu světla.

Sklady
Vhodně řešené osvětlení ve Vašem skladu zvýší logistickou efektivitu a zajistí bezpečnost práce pro Vaše zaměstnance.
Skladovací, balicí, nakládací a distribuční prostory osvětlujeme pomocí LED svítidel, která Vám přinesou hned několik benefitů: mají vysokou životnost, jsou energeticky úsporná, odolávají extrémním teplotám, nedochází u nich ke stárnutí vlivem zapínání a vypínání, neblikají a jsou prachotěsná i vodotěsná. Ve skladovacích prostorách se pohybují vysokozdvižné vozíky a někdy i velmi těžká užitková vozidla, která mohou být při nevhodném osvětlení špatně viditelná, což může vést až k tragické nehodě. Při návrhu řešení zacházíme do nejmenších detailů, jako jsou výška umístění svítidla a poloha regálového systému, osvětlení hlavních a vedlejších uliček nebo osvětlení nerovných ploch apod.

Venkovní plochy a cesty
Osvětlení venkovních průmyslových, komunikačních a skladovacích ploch bývá v praxi často podceňováno. Areály výrobních společností bývají často využívány jako parkoviště a rozšířená skladovací místa. I zde je však nutné zajistit maximální vhodné pracovní podmínky z hlediska bezpečnosti (nejen pro ochranu zaměstnanců, ale také např. jako ochranu před zloději) a uživatelské příjemnosti. Svítidla musí splňovat náročné požadavky na teplotní, mechanickou i povětrnostní odolnost. Soustavu svítidel montujeme buď na fasádní výložníky a nebo na stožáry veřejného osvětlení.

Světelně technický výpočet
Základem kvalitního řešení osvětlení Vaší firmy je provedení kvalitní studie se světelně technickým výpočtem, který je standardně součástí dodávky. Na základě tohoto výpočtu řešíme směřování svítidel, které provádíme pomocí laserové technologie, kdy zaměříme referenční body a výsledek vyhodnotíme. Po nastavení směřování svítidel (závěsných svítidel, reflektorů,…) probíhá certifikované měření intenzity osvětlení luxmetrem. Výsledky vždy testujeme v reálném provozu, čímž dosahujeme maximálního efektu.

Konstrukce a uchycení svítidel
Součástí našeho řešení je výpočet statiky střechy, projekt a případná realizace nosné konstrukce světelné soustavy. 

Od návrhu až po servis
S námi získáte precizní projekt, do kterého se vždy snažíme zapracovat všechny Vaše požadavky, včetně studie výpočtu úspor a ekonomické návratnosti. Zrealizujeme jej pomocí moderních technologií od kvalitních a prověřených dodavatelů. Poskytujeme plný technický záruční i pozáruční servis a poradenství. Dokumentaci k projektu Vám dodáme kompletní, včetně vyjádření dotčených institucí. Umíme pomoci i s vyřízením dotace. Rozsvítili jsme už desítky firem, rádi rozsvítíme i tu Vaši.

REFERENCE