Odpovědná osoba:  Filip Rejsek | + 420 603 263 567 | filip@sunnymont.cz

Měření a regulace

Obor měření a regulaci chápeme jako komplexní technický směr zaměřený na efektivnost, úsporu a pohodlí. Tento obor se v dnešní době stává stěžejním při jakékoliv výstavbě nebo provozu.

  • Projektová dokumentace
  • Studie ekonomické náročnosti
  • Realizace
  • Výroba rozvaděčů
  • SW, dohledová centra
  • Servis
7

REFERENCE