Manažer veřejného osvětlení:  Jakub Šebek, DiS. | + 420 608 740 608 | jakub.sebek@sunnymont.cz

Bezpečnostní osvětlení

Bezpečnostním osvětlením v oblasti veřejného osvětlení se rozumí přisvětlení přechodů pro chodce. Svítidla pro osvětlení přechodů mají speciální asymetrii vyzařovací charakteristiky a to z důvodu zviditelnění chodce, který přes přechod přechází. Barva světla přechodových svítidel se liší od soustavy veřejného osvětlení převážně studenějším odstínem. V současnosti je kladen na kvalitní a správné osvětlení přechodů pro chodce veliký důraz ze strany: odboru dopravy, policie ČR a stavebního úřadu. Pro naše klienty zpracováváme 3D simulaci konkrétní situace, kde vytváříme umístění lamp a délku vyložení svítidla. Na základě 3D simulace vytváříme světelně technický výpočet, kde sestavujeme konkrétní výkon svítidla, teplotu barvy a vyřazovací charakteristiku s ohledem na stávající nebo novou soustavu veřejného osvětlení, dále výpočet vychází z šířky a délky přechodu pro chodce. Výše uvedený výpočet poté zapracujeme do projektu. Projednáme a zajistíme pro klienta souhlasy dotčených institucí (odbor dopravy, policie ČR, stavební úřad, souhlasy dotčených vlastníků pozemků, vyjádření správců dotčených sítí, popřípadě souhlas KSÚS). Posledním bodem je zpracování cenové nabídky a samotné realizace bezpečnostního osvětlení, předání stavby včetně vyhotovení kompletní předávací dokumentace a následný záruční servis.

Reference