Smart City

Propojení světla, monitoringu a informačních technologií

Pojetí inteligentních měst budoucnosti se neobejde bez využití moderních technologií, inovativního přístupu a nástrojů umělé inteligence. Všechny tyto prvky mají bezesporu svůj velký význam, avšak hlavním cílem konceptu Smart City je provádět nejrůznější činnosti a služby obyvatelstvu koordinovaně. Chytrá infrastruktura ve městech a obcích je pro-pojená a dokáže reagovat na aktuální potřeby – jedná se například o autonomní navýšení intenzity osvětlení pro přecházejícího chodce v reálném čase na přechodu pro chodce, v případě, že chodec nevyužívá přechod je světlo ztlumené. Pro oblast veřejného osvětlení platí, že smart řešení se tedy netýká jen svítidel jako takových, ale především jejich centralizovaného řízení. Díky kvalitnímu monitoringu dokážeme na dálku nastavovat nejlepší parametry mo-mentálního světelného výkonu jednotlivých lamp i celé světelné soustavy, času jejich zapínání a vypínání, flexibilně reagovat na případné poruchy či havárie apod. Správné řešení neopomíná ani estetickou stránku věci a vychází ze sta-novených norem.

Různé úrovně chytrého osvětlení

Smart veřejné osvětlení může mít v praxi různé úrovně integrace do městské infrastruktury:

1. Samostatné jednotky

Každá lampa má svou vlastní řídicí jednotku s několika režimy, která řídí intenzitu světelného toku např. podle denní doby. Může mít zabudovaná čidla pohybu nebo rychlosti. Toto řešení je vhodné pro méně frekventovaná místa (parkoviště, odlehlé chodníky apod.)

2. Autonomní síť osvětlení

Jedná se o komplexní řešení, zahrnující osvětlení různých sektorů veřejného prostoru s různými potřebami a podmínkami (celé ulice, parky, silnice, náměstí, obchodní centra). Každá jednotka funguje nejen sama za sebe, ale i jako součást systému a svou činností podporuje a zkvalitňuje výsledný efekt celé soustavy. Např. osvětlení přechodů pro chodce funguje v souladu se semafory, lampy svítí v jeden okamžik teplejším odstínem na ulice a parky, ale studenějším odstínem na silnice. Celý systém přitom umí reagovat na aktuální situaci a přizpůsobovat se jí. Značná pozornost je věnována oblasti životního prostředí, trendem je využití biodynamických svítidel, která jsou šetrná k živým organismům v přírodě. Jejich světelný tok neobsahuje škodlivou modrou složku, svítidla plynule přechází od teploty denního bílého světla do teplého světla během noci.

3. Propojení chytré infrastruktury

Chytrá města umí získávat, zpracovávat a využívat ohromné množství dat. To jim umožňuje velmi efektivně plánovat a koordinovat nejrůznější odvětví, hovoříme nejen o chytrém veřejném osvětlení, ale současně i o chytré dopravě, životním prostředí, informovanosti obyvatel, chytrém bydlení či státní správě (monitoring kapacit parkovacích míst, kamerový záznam, počitadla, ukazatele rychlosti, vyhodnocování dat, regulace svítivosti, wifi systémy či nabíjecí elektrostanice).

Množství doplňkových služeb a funkcí

Smart lampy veřejného osvětlení mohou plnit celou řadu dalších užitečných funkcí, které zvýší životní komfort a informovanost obyvatelstva. Mohou na nich být namontované vysílače wifi signálu, senzory kvality ovzduší, USB nabíječky, bezdrátové nabíječky mobilních telefonů, SOS tlačítka, zásuvky na nabíjení elektrokol, kamery, radary, meteorologické stanice, mohou mít zabudované hodiny, digitálně označovat názvy ulic a podobně. Užitečná je i možnost sběru dat, a ať se jedná monitoring pohybu chodců či vytíženost parkovišť. Na chytré veřejné osvětlení je napojen i chytrý městský mobiliář, např. rychlým tempem přibývající chytré lavičky se solárními panely, USB nabíječkami a wifi signálem.

Smart City koncept i ve Vaší obci či městě

Pokud uvažujete o Smart City konceptu i ve Vaší obci či městě, neváhejte nás kontaktovat. Pomůžeme Vám najít způsoby, jak takto vylepšit stávající infrastrukturu. Budeme se zabývat nejenom analýzou a řešením technické stránky věci, ale nabídneme vám i ekonomické a dotační poradenství, konzultace na všechna související témata, školení a prezentace. Díky konceptu Smart City bude Vaše obec či město úspornější, bezpečnější, ekologičtější a vytvoří podmínky pro kvalitní život budoucích generací.