Odpovědná osoba:  Filip Rejsek | + 420 603 263 567 | filip@sunnymont.cz

Robotizovaná pracoviště

Jako robotizovaná pracoviště označujeme ta, která jsou vybavena vysokým stupněm automatizace, a kde převážnou či klíčovou část procesu zajišťují roboti, kteří jsou schopni zajistit rychlou a velmi přesnou manipulaci. Možnosti využití robotů v různých fázích procesu jsou široké, od základní manipulace s obrobkem až po montáž. V praxi se často jedná např. o svařovací, montážní, lakovací či manipulační roboty. Trendem je aplikace robotů v uzlech jednotlivých technologií, kde nahrazují dopravníky, které nejsou schopny takové flexibility dosáhnout.

Vaše efektivní pracoviště

Šestiosé roboty nejčastěji zajišťují obsluhu strojů stylem pick & place. Výhod, které zavedením robotizovaného pracoviště získáte, je celá řada: zajištění vysoké jakosti, výrazné zvýšení produkce či velmi žádané snížení výrobních nákladů. Robotizovaná pracoviště jsou dnes cenově dostupná, a také proto jejich obliba stále stoupá. Lze realizovat i roboty, kteří dokáží pracovat v těsné blízkosti člověka, a to za dodržení velmi přísných bezpečnostních podmínek. Rádi Vám zpracujeme řešení Vašeho pracoviště s vizualizací a příslušnou cenovou nabídkou.