Manažer veřejného osvětlení:  Jakub Šebek, DiS. | + 420 608 740 608 | jakub.sebek@sunnymont.cz

Projekční činnost

Projekt veřejného osvětlení je podklad pro samotnou realizaci nebo rekonstrukci veřejného osvětlení. Naše společnost zajišťuje kompletní vyhotovení projektu, včetně právní asistence (vyjádření správců sítí, dotčených institucí a stanovisek z konkrétních odborů příslušného úřadu). S klientem konzultujeme celkový design a rozmístění osvětlovací soustavy, každý prostor pro osvětlení se pojí s odlišnou architekturou. Celkový vzhled stožárů a svítidel, včetně barvy světla, by mělo splynout s okolím a stát se tak nedílnou součástí dané oblasti. Dalším podkladem, který je zahrnut do projektové dokumentace je 2D, nebo 3D ztvárnění světelně-technického výpočtu, který slouží k tomu, aby v dané oblasti nedošlo k úbytku světla, nebo naopak ke světelnému znečištění. Světelně-technický výpočet je vždy v souladu s TKP 15 (doporučené normy pro osvětlování pozemních komunikací).

Reference