Manažer veřejného osvětlení:  Jakub Šebek, DiS. | + 420 608 740 608 | jakub.sebek@sunnymont.cz

Projekční činnost

Kvalitní projekt se vyplatí
Úspěšná realizace veřejného osvětlení se neobejde bez kvalitně zpracovaného projektu. Ten by měl zahrnovat nejen nezbytné technické a legislativní náležitosti, ale také brát v úvahu požadavky klienta, vycházet z perfektní znalosti moderních technologií, komponentů a jejich cen, měl by být šetrný k životnímu prostředí a mít ohled na budoucí náklady, náročnost údržby a životnost celé světelné soustavy. Velkou pozornost věnujeme celkovému konceptu s ohledem na okolí – navržené veřejné osvětlení do něj musí přirozeně zapadat. S klientem proto konzultujeme i celkový design a rozmístění osvětlovací soustavy, poněvadž každý prostor osvětlení se pojí s odlišnou architekturou.

Zajištění dokumentace na všech stupních
Zajistíme Vám kompletní vyhotovení projektové dokumentace, a to včetně právní asistence. Základem dobrého projektu je světelně technický výpočet v souladu s platnými normami, který slouží k tomu, aby v dané oblasti nedošlo k úbytku světla, nebo naopak ke světelnému znečištění. Dodáme i všechny další podklady nutné pro realizaci projektu, jako jsou vyjádření od vlastníků pozemků, vyjádření jiných správců sítí (plyn, voda, kanalizace) a všech dotčených institucí, a to i od fyzických osob. Umíme vyřídit i stavební povolení. Nezbytnou dokumentaci Vám zabezpečíme na všech stupních, tedy nejen doklady nutné pro zahájení realizace, ale i následnou dokumentaci prováděcí a o provedení díla.

Efektivní součinnost s ostatními subjekty
K projekční činnosti přistupujeme komplexně a snažíme se o součinnost s ostatními subjekty. Například Vám navrhneme v rámci plánované přeložky sítí provedení výměny svítidel či výměnu sloupů souběžně s rekonstrukcí chodníků. Se zainsteresovanými subjekty jsme v kontaktu a iniciativa k této součinnosti vychází od nás. Tato spolupráce je velmi efektivní pro všechny strany a přináší výrazné ekonomické a provozní úspory (výkopové práce se provádějí jen jednou, místo je rychleji uvedeno do původního stavu apod.). Navrhujeme řešení k rozvoji Vašeho veřejného osvětlení, můžeme požádat o navýšení proudové hodnoty hlavního jističe nebo vybudovat nové odběrné místo. Se správcem veřejného osvětlení v obci či městě řešíme napojení soustavy na stávající síť.

Projekt, od kterého není možné uhnout
Námi zpracovaný projekt je vyspecifikovaný takovým způsobem, aby od něj při realizaci nebylo možné uhnout. Záleží nám na tom, aby výsledek co nejvíce odpovídal Vašim představám, a proto je součástí dodávky rovněž studie s 3D vizualizací nasvícení. Ta především ztvárňuje světelně technický výpočet v souladu s TKP 15 (doporučené normy pro osvětlování pozemních komunikací) a zahrnuje nejen samotné řešení nasvícení, ale i stávající světelnou situaci v okolí. Klient od nás obdrží technickou zprávu, popis situace, světelně technický výpočet, vizualizaci průřezů stožárů, kabelů apod., katalogové listy, seznam použitého materiálu a podrobný položkový rozpočet. Pro efektivní provoz a údržbu zpracujeme aktivní pasportizaci Vašeho veřejného osvětlení, která vždy zůstává klientovi. Jsme tu pro Vás a nezapomeňte: Jsme řešení, která šetří!

Reference