Manažer veřejného osvětlení:  Jakub Šebek, DiS. | + 420 608 740 608 | jakub.sebek@sunnymont.cz

Realizace veřejného osvětlení

Obnovujeme – zrekonstruujeme stávající osvětlení tak, že vyměníme staré ekonomicky náročné lampy za nové LED lampy. Staré lampy jsou ekonomicky velmi náročné, neekologické – způsobují velký světelný smog a paradoxně je pod nimi značně snížená viditelnost. Námi namontované nové LED osvětlení splňuje veškeré normy pro osvětlení komunikací (bezpečnost obyvatelstva), svítí přímo k zemi (snížení světelného smogu) a šetří Váš rozpočet (snížení spotřeby elektřiny). Bonusem je jednoduchý a hladký design, který působí velmi elegantně. Samozřejmostí je též osvětlení nově vybudovaných komunikací či dopravních uzlů.

Zajistíme pro Vás:

  • Vytvoření projektu či realizaci uskutečníme na základě projektu dodaného od klienta (vyřešíme případné nedostatky stávajícího projektu, které následně předkládáme příslušným institucím s naším řešením v souladu s normami pro veřejné osvětlení TKP 15)
  • Vypracování harmonogramu prací tak, aby byl termín dokončení realizace splněn včas a bez vad či nedodělků
  • Kompletní dodávku a montáže infrastruktury veřejného osvětlení
  • Umístění stožárů a nasměrování svítidel, které je během realizace konzultováno s klientem, správcem veřejného osvětlení a příslušnými institucemi
  • Nepřetržitá informovanost klienta a dotčených institucí o průběhu realizace formou fotodokumentace a e-mailové komunikace i zápisem do stavebního deníku
  • Pravidelné konání kontrolního dne
  • Vypracování předávací dokumentace, revizní zprávy, skutečného stavu provedení stavby, geodetického zaměření
  • Záruční a pozáruční servis

Realizace