Manažer veřejného osvětlení:  Jakub Šebek, DiS. | + 420 608 740 608 | jakub.sebek@sunnymont.cz

Realizace veřejného osvětlení

Bezpečný a příjemný život ve Vašem městě
Kvalitně navržené a vybudované veřejné osvětlení je základem pro bezpečný a příjemný život. Rádi provedeme obnovu, rekonstrukci nebo montáž veřejného osvětlení i ve Vašem městě či obci. S naší společností získáte kvalifikovaného dodavatele, který Vám nabídne komplexní služby šité na míru Vašim požadavkům a potřebám. Často se setkáváme s nevhodným osvětlením komunikací či objektů – staré pouliční lampy jsou energeticky náročné, způsobují světelný smog, který je nebezpečný nejen pro přírodu, ale také pro Vás, jelikož je pod nimi paradoxně značně snížená viditelnost. Staré osvětlení je tedy neekologické, neekonomické a nebezpečné. Námi namontované moderní LED veřejné osvětlení splňuje veškeré normy pro osvětlení komunikací, přechodů, parkovišť, mostů či památek, svítí přímo k zemi, šetří přírodu a v neposlední řadě i Váš rozpočet. V rámci rekonstrukce veřejného osvětlení provádíme rovněž kompletní výměnu stožárů a svítidel včetně kabeláže. Příjemným bonusem je pak jednoduchý a hladký design. Nezaměřujeme se však pouze na osvětlení v již stávající zástavbě, ale zajistíme rovněž osvětlení nově vybudovaných komunikací a dopravních uzlů

Zrealizujeme Váš projekt nebo vytvoříme nový
Při realizaci veřejného osvětlení můžeme vycházet ze zadání klienta, již připraveného projektu nebo můžeme vytvořit návrh úplně nový. Nejprve zjišťujeme vyjádření dotčených sítí v místě realizace, které jsou nezbytné pro zahájení prací, a to včetně geodetického vytyčení projektované infrastruktury veřejného osvětlení (kabelové trasy veřejného osvětlení a světelných bodů). Součástí realizace je vedení stavebního deníku, fotodokumentace, pravidelné informování zákazníka o průběhu realizace a svolávání kontrolních dnů. Klienta také vždy neprodleně informujeme, pokud narazíme na neplánované překážky v místě realizace. Umíme najít řešení těchto nově vzniklých problémů, které Vám předložíme a zkonzultujeme je s Vámi. Dodáme Vám rovněž geodetické zaměření infrastruktury veřejného osvětlení, protokol o kompletní a komplexní zkoušce, seznamy použitého materiálu včetně platných certifikací výrobků, prohlášení o shodě a technické listy výrobku.

Máme vlastní technologie a tým kvalifikovaných zaměstnanců
Realizace probíhá našimi vlastními silami i technologiemi (vlastní vozový park, vysokozdvižná plošina,…). Máme skvělý tým zkušených a kvalifikovaných odborníků na každou fázi realizace. Námi namontované veřejné osvětlení najdete již ve stovkách měst a vesnic, což nás zavazuje k tomu, abychom i Vaše komunikace a památky nasvítili co nejlépe a nejefektivněji. K tomu používáme výhradně svítidla od špičkových výrobců světových značek, jako jsou např. Philips či Artechnic Schreder.

Komunikujete s konkrétním člověkem
Realizace Vašeho projektu vždy vychází z projektové dokumentace a platných norem ČSN a norem pro veřejné osvětlení TKP 15. Projekt striktně dodržujeme, jeho případné nově objevené nedostatky řešíme a konzultujeme je. O projekt a průběh realizace se vždy stará jeden konkrétní projektový manažer, který s klientem aktivně komunikuje a je mu k trvale k dispozici.

Revize elektrických zařízení
Provozovatel elektrického zařízení za něj dle zákona zodpovídá. Proto je pro bezpečný provoz součástí elektrozařízení podrobná a platná revizní zpráva, kterou zpracovává revizní technik během realizace na jednotlivá zařízení (dílčí revize), nebo na kompletní elektroinstalaci po dokončení stavby (úplná revize). Revize zahrnuje naměřené hodnoty, v případě zpracování revize před rekonstrukcí elektroinstalací zahrnuje zjištěné nedostatky, jejich závažnost a termín odstranění a závěrečný výrok o stavu revidovaného zařízení z hlediska jeho bezpečného provozu. Nechybí ani informace o termínu další pravidelné revize.

Komplexní péče o Váš projekt
Náš projekt řešíme nejen s klientem, ale i se správcem veřejného osvětlení v dané lokalitě. Realizace vychází tedy nejen z projektové dokumentace zadavatele, ale i z připomínek správce veřejného osvětlení a z konkrétních městských standardů. Dílo Vám předáme v řádném termínu bez vad a nedodělků a samozřejmostí je následný záruční i pozáruční servis, v rámci kterého provádíme např. výměnu komponentů ve svítidlech nebo ve stožárech. Pro efektivní provoz a údržbu zpracujeme aktivní pasportizaci Vašeho veřejného osvětlení, která vždy zůstává klientovi. Jsme tu pro Vás a nezapomeňte: Jsme řešení, která šetří!

ReFERENCE