Odpovědná osoba:  Filip Rejsek | + 420 603 263 567 | filip@sunnymont.cz

Robotické vidění

Robotické vidění využívá v praxi inteligentních systémů, které jsou schopny získat informace z obrázků. Kamera a inspekční software umí zaznamenat snímek, vyhodnotit jej a odeslat do řidicího systému i několikrát za vteřinu, což je rychlost, kterou by lidský pracovník nebyl schopen dosáhnout. Naše průmyslové roboty je možné rychle instalovat, snad-no se ovládají a jsou velmi flexibilní.

Možnosti využití robotického vidění

Efekt počítačového vidění oceníte v oblastech jako jsou kontrola kvality, kontrola přítomnosti, čtení čárových kódů, třídění podle tvaru, barvy či velikosti, vizuálního navádění, automatické montáže a dalších. Obecně platí, že největší využití je v těch průmyslových odvětvích, kde je třeba zajistit vysoký standard kvality (automobilový, potravinářský, polygrafický, elektrotechnický, farmaceutický průmysl apod.).