Manažer veřejného osvětlení:  Jakub Šebek, DiS. | + 420 608 740 608 | jakub.sebek@sunnymont.cz

Servis veřejného osvětlení

Servis pro spolehlivý provoz Vašeho veřejného osvětlení
Spolehlivý a bezpečný provoz soustavy veřejného osvětlení se neobejde bez pravidelného servisu. Naše společnost poskytuje komplexní servisní služby, které zahrnují veškeré opravy na stávající struktuře veřejného osvětlení v obcích, městech i soukromých sektorech, ať už se jedná o výměnu vnitřních komponentů ve svítidlech, kabelových spojek či stožárových výzbrojí. Když to aktuální technický stav vyžaduje, provedeme i větší servisní práce, jako jsou kompletní výměny svítidel a stožárů nebo rekonstrukce rozvaděčů veřejného osvětlení, které mohou být nenávratně poškozeny např. v důsledku dopravních nehod, vlivem amortizace nebo mají narušenou statiku. Pro nahlašování poruch a následné odstraňování závad doporučujeme využívat náš pasport veřejného osvětlení, který nám umožní provést servisní zásah již krátce po nahlášení poruchy.

Diagnostika stávajícího stavu a revize
V rámci servisu provádíme nejdříve podrobnou diagnostiku, jejímž výsledkem je výchozí zpráva. Získáte tak přehledně uspořádané informace o stavu Vašeho veřejného osvětlení, a to včetně návrhů na odstranění nežádoucích jevů (např. doporučíme vyměnit rezavý stožár, rozvaděč veřejného osvětlení či poruchové svítidlo, kterému bude v dohledné době končit životnost). Pro přesné zacílení poruch na kabelovém vedení využíváme plně vybavený měřicí a lokalizační kabelový vůz. Provozovatel elektrického zařízení za něj dle zákona zodpovídá, proto Vám provedeme i předepsané revize v souladu s ČSN 33 1500.

Opravy na klíč a v krátké lhůtě
Opravy a servisní zásahy Vám dokážeme provést „na klíč“, včetně výkopových prací (i v asfaltu) a uvedení místa zásahu do původního stavu. Držíme skladem většinu nejpoužívanějších stožárů, svítidel a drobných elektro komponentů, což nám umožňuje flexibilně reagovat na situaci vyžadující servisní zásah. K dispozici máme rovněž vlastní vysokozdvižnou plošinu a vyškolené pracovníky pro práce ve výškách. O projekt a průběh realizace se vždy stará konkrétní projektový manažer, který se zákazníkem aktivně komunikuje a je mu k trvale k dispozici. Pro provedení veškerých prací od nás obdržíte servisní list s podrobným výpisem provedených prací, spotřebovaného materiálu a použití techniky. Mimo běžné servisní služby Vám rádi provedeme rovněž sezónní a příležitostné instalace svátečního osvětlení (např. na Vánoce či místní slavnostní události).

Prevence zajistí dlouhou životnost
V rámci pravidelné servisní péče Vám poskytneme také poradenské služby a budeme Vás informovat nejen o stavu či možné optimalizaci Vašeho veřejného osvětlení, ale i o technických a legislativních novinkách, změnách a trendech v oboru. I když v praxi často řešíme v rámci servisu odstranění havarijních stavů, dlouhodobě je hlavním posláním naší servisní péče oblast prevence, kdy se snažíme předcházet možným problémům, odhalovat počínající a možné závady, a tím zajistit spolehlivý provoz a dlouhou životnost Vašeho veřejného osvětlení.

Reference