Manažer veřejného osvětlení:  Jakub Šebek, DiS. | + 420 608 740 608 | jakub.sebek@sunnymont.cz

Servis veřejného osvětlení

Servis veřejného osvětlení zahrnuje veškeré opravy na stávající infrastruktuře veřejného osvětlení v obcích nebo ve městech, ať už se jedná o výměnu vnitřních komponentů ve svítidlech, kabelových spojek,  vyhledávání poruch na kabelovém vedení pomocí frekvenčního měření, nebo rázovacího vozu. Větší servisní zásahy zahrnují například kompletní výměny lamp veřejného osvětlení, které jsou nenávratně poškozeny v důsledku automobilových nehod, nebo stářím neodpovídají statice. Naše společnost drží skladem většinu nejpoužívanějších stožárů, svítidel a drobných elektro-komponentů, disponujeme vlastní mobilní plošinou, tudíž servisní zásahy probíhají krátce po nahlášení poruchy. Pro ulehčení nahlašování poruch a následné odstraňování závad doporučujeme využívat náš pasport veřejného osvětlení.

Realizace