Manažer veřejného osvětlení:  Jakub Šebek, DiS. | + 420 608 740 608 | jakub.sebek@sunnymont.cz

Poradenská činnosti veřejného osvětlení

Cílem naší společnosti je dlouhodobá spolupráce s klienty, která vychází z poskytovaných služeb naší společností. S klientelou zůstáváme stále v kontaktu a řešíme jejich dotazy prostřednictvím sjednaných schůzek, telefonicky nebo emailem. Pro naše klienty sestavujeme například investiční rozvoj v rámci nové či rekonstrukce stávající soustavy veřejného osvětlení. Stále sledujeme cenovou hladinu a vývoj světelných těles, klientovi poté poskytujeme 3 základní směry koncepce soustavy veřejného osvětlení:

1. Směr, ekonomicky nenáročná svítidla v rámci pořizovací ceny. Svítidlo postačí na osvětlení komunikací, není vybaveno např. autonomním stmívacím režimem CLO. Celkové provedení svítidla je v jednoduché kombinaci plastu a litého hliníku, vnitřní komponenty jsou od méně známých výrobců.
2. Směr, středně nenáročná svítidla v rámci provozu. Svítidlo obsahuje autonomní stmívací režim CLO (svítidlo je během noci stmíváno, až o 50%). Tělesa jsou z litého hliníku, vnitřní komponenty jsou od ověřených dodavatelů, svítidla mají lepší vyzařovací charakteristiku, slouží i k nasvětlení složitějších objektů. Na žádost klienta je možné doplnit přípravu pro smart city.
3. Směr, designová svítidla, smart city. Svítidlo je ekonomicky náročnější v rámci pořizovací ceny, provedením a funkcí odpovídá bodu 2. U těchto svítidel si klient často může i zvolit barvu korpusu. Celkový design svítidla je jakousi vizitkou obce nebo města, často se používá pro osvětlení moderních nebo historických objektů. Druhou stránkou tohoto směru je cesta technologie v podobě smart city, svítidlo má na sobě přijímač, díky kterému je možné zjistit: polohu svítidla, poruchu svítidla, počet nasvícených hodin. Svítidlo je řízeno přes webové rozhraní, kde si klient může libovolně zhasnout, rozsvítit nebo snížit/zvýšit jas, či využít přednastavených autonomních stmívačích režimů.

Pro klienta zprostředkováváme dotační tituly. Zařizujeme s distributorem dodávky elektřiny: přepis, přihlášení nebo zrušení odběrných míst. Zpracováváme energetickou náročnost nové, stávající soustavy veřejného osvětlení. Zajišťujeme souhlasy správců a podklady pro zpracování projektové dokumentace. Komunikujeme a zajišťujeme povolení v rámci veřejného osvětlení na úřadech. Zpracováváme pasportizaci veřejného osvětlení. Vytváříme studie, projekty a realizace pro osvětlení stávajících komunikací, objektů, přechodů pro chodce, nebo nově vybudovaných stavebních objektů, či přeložek vedení distribuce PRE, ČEZ, CETIN. Naše klienty stále informujeme o aktuálních změnách a inovacích v normě: osvětlení pozemních komunikací ČSN EN 13201-2 (360455).