Manažer veřejného osvětlení:  Jakub Šebek, DiS. | + 420 608 740 608 | jakub.sebek@sunnymont.cz

Přenesená správa veřejného osvětlení

Přeneste břemeno péče na smluvního partnera

Veřejné osvětlení je důležitou veřejně prospěšnou službou, kterou dnes vnímáme jako přirozenou součást každého města či obce. Jeho úkolem je zejména zajištění bezpečnosti dopravy a pohybu osob, funguje jako prevence kriminality, a v neposlední řadě slouží ke zkrášlení významných památkových a komerčních objektů. Je to jedna z věcí, která je vizitkou každého města či obce, protože jeho kvalita je na první pohled viditelná. Z vlastnictví infrastruktury veřejného osvětlení však plyne pro obce celá řada povinností. Jelikož provoz, údržba a rozvoj veřejného osvětlení vyžadují profesionální přístup, je běžnou praxí, že obec přenechá břemeno komplexní péče kvalifikovanému partnerovi formou dlouhodobého smluvního vztahu. Soustava veřejného osvětlení zůstává nadále ve vlastnictví obce.

Nestaráte se, platíte jen za dodané světlo

Obvyklý model přenesené správy veřejného osvětlení spočívá v dlouhodobém smluvním vztahu, kdy nájemce přebírá  veškeré povinnosti spojené s provozem, údržbou a rozvojem veřejného osvětlení a garantuje obci jejich plnění. Výhoda  takové formy spolupráce spočívá zjednodušeně řečeno v tom, že obec se tak zbaví starostí a platí nájemci jen za dodávku kvalitně osvětleného prostoru. Smluvní partner se jako správce stará nejen o veškeré činnosti spojené s chodem soustavy veřejné osvětlení a nákup elektrické energie, ale i o komunikaci se třetími osobami. Veškeré kontrolní mechanismy zůstávají vždy obci.

Nové osvětlení s nulovou investicí? Umíme to!

Zlepšení kvality a rozvoj soustavy veřejného osvětlení se zpravidla neobejde bez okamžité a finančně náročné investice, jejíž výše může být pro rozpočty zejména menších obcí značně zatěžující. Víte, co mají společného Dlouhá Lhota, Drevníky, Nový Jáchymov, Osov či Otročiněves? Nejen to, že o provoz jejich veřejného osvětlení je kvalitně dlouhodobě postaráno, ale zdejší veřejné prostory osvětluje nové moderní LED osvětlení, a to vše bez jediné koruny z obecního rozpočtu navíc. To vše díky našemu originálnímu řešení. Kontaktujete nás a rádi převezmeme do správy i Vaše veřejné osvětlení. Nechte si vyměnit stará sodíková či zářivková svítidla za nové LED osvětlení s nulovou investicí! Navíc získáte minimálně na dobu 10 let servis na zasmluvněné komponenty zdarma. Jsme tu pro Vás a nezapomeňte: Jsme řešení, která šetří!

Reference